Trang chủ / Viện Sau đại học

Viện Sau đại học

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

 • Viện trưởng:         PGS. TS. Phan Trọng Phức
 • P.Viện trường:      PGS. TS. Trần Anh Tài

CHỨC NĂNG

 • Viện Sau đại học là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường Đại học Đại Nam, có chức năng tham mưu tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu định hướng phát triển và quy chế quản lý đào tạo sau đại học.
 • Tổ chức các hoạt động tuyển sinh và quản lý quá trình đào tạo sau đại học của Trường theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Đại Nam.
 • Tổ chức các hoạt động đồng bộ nhằm phát triển công tác đào tạo sau đại học, đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Viện Sau đại học hiện đang đào tạo trình độ thạc sỹ 03 ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản lý kinh tế. Mục tiêu đào tạo theo hướng nghiên cứu ứng dụng, giúp học viên ứng dụng kiến thức giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình lao động sản xuất tại các doanh nghiệp và các cơ sở tổ chức kinh tế – xã hội.

QUY MÔ ĐÀO TẠO

Viện Sau đại học sau 4 năm đã và đang đào tạo 1125 học viên trong đó đã có gần 400 học viên đã tốt nghiệp và hiện nay đều đang công tác tại các ngân hàng, các đơn vị hành chính nhà nước (thuế, hải quan… ) và các doanh  nghiệp lớn.

THẾ MẠNH CỦA VIỆN

 • Nội dung đào tạo và kế hoạch thực tập gắn liền với các đơn vị mà các học viên đang làm việc, hỗ trợ giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình tác nghiệp của học viên và của đơn vị.
 • Hội đồng Khoa học và đội ngũ cố vấn là các chuyên gia kinh tế hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách, điều hành các tổ chức kinh tế lớn của đất nước.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

1.     TS. Lê Đắc Sơn

 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên TGĐ Ngân hàng VP Bank.
 • Nguyên giảng viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
2.   PGS. TS. Phan Trong Phức

 • Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Đại học Đại Nam.
 • Viện trưởng Viện Sau Đại học Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên P.Viện trưởng, Phó Trưởng Khoa Kinh tế Viện Đại học Mở Hà Nội.
3.  TSKH. Lê Xuân Nghĩa

 • Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.
 • Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia.
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh doanh.
4.     TS. Võ Trí Thành

 • P.Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW (CIEM).
 • Chuyên gia tư vấn chính sách Kinh tế