Trang chủ / Sứ mệnh, tầm nhìn

Sứ mệnh, tầm nhìn

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC ĐẠI NAM GIAI ĐOẠN 2017-2027

TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chiến lược phát triển của nhà trường được xây dựng qua các giai đoạn dựa trên nền tảng Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi mà nhà trường đã đề ra trong quá trình rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp kể từ ngày thành lập đến nay.

SỨ MỆNH

Đại học Đại Nam tập trung cho việc phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.

TẦM NHÌN

Đại Nam phấn đấu trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu trong khối các trường đại học ngoài công lập Việt Nam với nòng cốt là khoa học công nghệ, có tác động quan trọng vào lĩnh vực khoa học bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và luôn tiên phong trong hệ thống giáo dục ngoài công lập tại Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Chất lượng & hiệu quả: Yếu tố cốt lõi để tạo nên thương hiệu Đại học Đại Nam là chất lượng đào tạo tốt nhất phù hợp với chi phí đóng góp của người học.
 2. Tận tụy & Cống hiến: Tinh thần tận tụy, cống hiến với sự đam mê công việc làm nên giá trị cao quý của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên Đại học Đại Nam.
 3. Chính trực & Tôn trọng: Trung thực, ngay thẳng trong chuyên môn nghiệp vụ và lối sống, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng pháp luật là chuẩn mực đạo đức cốt lõi trong môi trường Đại học Đại Nam.
 4. Tài năng cá nhân-trí tuệ tập thể: Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo và tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công là trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể.
 5. Kế thừa & sáng tạo: Đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống.

Trên nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi hành động của Đại học Đại Nam. Kế thừa và phát huy thành quả 10 năm xây dựng và phát triển (2007-2017) Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ giảng viên nhà trường xây dựng và công bố tóm lược chiến lược phát triển Đại học Đại Nam 10 năm tiếp theo (2007-2027) như sau:

I – MỤC TIÊU

 1. Phát triển Đại học Đại Nam thành trường đại học ứng dụng đa lĩnh vực, tiến tới lập các đơn vị chuyên môn thành một số trường, viện, trung tâm trực thuộc hoặc độc lập có gắn kết chặt chẽ với các nhà tuyển dụng lao động ngoài xã hội (cả lợi ích vật chất và tuyển dụng lao động)
 2. Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tốt nhất cho dịch vụ đào tạo trong nước.
 3. Xây dựng đội ngũ các cán bộ, giảng viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ công tác đào tạo. Đảm bảo thu nhập cho mỗi người theo đúng công sức đóng góp xây dựng nhà trường đạt mức thu nhập khá trở lên so với xã hội và công việc tương ứng.
 4. Xây dựng môi trường học thuật sáng tạo, cởi mở thu hút sinh viên giỏi đến học tập tại trường bằng chính sách học bổng phù hợp từng ngành đào tạo, trong đó ưu tiên hàng đầu cho ngành Dược, thu hút sinh viên quốc tế (trước tiên là sinh viên Cộng hòa DCND Lào) đến học tập tại trường.
 5. Xây dựng hệ thống tài chính vững mạnh, đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo ứng dụng của nhà trường.
 6. Điều chỉnh, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong nước và quốc tế. Tiến hành kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế.

II – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 1. Triển khai nhanh nhất có thể để xây dựng quần thể nhà trường tại cơ sở chính số 1 Phố Xốm, phường Phú Lãm, Quận Hà Đông. Chậm nhất đến năm 2020, Tòa nhà làm việc của Cơ quan hiệu bộ nhà trường được hoàn thành và sử dụng tại cơ sở chính.
 2. Nâng cao năng lực làm việc của bộ máy lãnh đạo và quản lý cấp trường (HĐQT và BGH), cấp Khoa – Phòng – Ban.
 3. Phát triển đào tạo chú trọng đến chất lượng ứng dụng, gắn kết, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp sử dụng lao động (các ngân hàng, các tập đoàn khách sạn, công ty du lịch). Chú trọng đến nghiên cứu ứng dụng trong khối đào tạo về sức khỏe (Dược, Điều dưỡng). Chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng viên chuyên môn để đủ điều kiện mở những ngành đào tạo mới trong lĩnh vực đào tạo Sức khỏe, Y tế, Giải trí.
 4. Quản trị tốt các ngành đào tạo sau đại học (3 ngành hiện tại gồm: Kế toán, Tài chính-ngân hàng; Quản lý kinh tế). Mở mới chương trình sau đại học khác đáp ứng nhu cầu người học (trước tiên là ngành Dược).

III – NHIỆM VỤ

 1. Cải tổ bộ máy quản lý: Ban giám hiệu, các khoa, phòng chuyên môn.
 2. Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ gắn liền với quyền và lợi ích tinh thần, vật chất.
 3. Duy trì số lượng sinh viên hàng năm học tập tại nhà trường ở trình độ đại học và sau đại học từ 6.000 đến 8.000 người.
 4. Nhanh chóng hoàn thành điều chỉnh quy hoạch quần thể nhà trường trên diện tích 8,5 ha tại số 1, phố Xốm, Trung tâm quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. Tiến hành xây dựng ngay tòa nhà học thứ 2 và Khu dịch vụ phục vụ sinh viên.
 5. Xây dựng hệ thống tài chính vững mạnh với sự kiểm soát chặt chẽ của kiểm toán nội bộ nhà trường, kiểm toán độc lập và cơ quan quản lý thuế.
 6. Mở rộng đào tạo theo nhu cầu người học, tăng cường liên kết đào tạo theo nhu cầu với các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, khách sạn, bệnh viện và các trung tâm xuất khẩu lao động cho sinh viên điều dưỡng…
 7. Phát triển công tác nghiên cứu khoa học, ưu tiên cho khối ngành Dược.
 8. Tăng cường Hợp tác quốc tế, trước mắt ưu tiên cho sinh viên đến từ Cộng hòa DCND Lào.
 9. Hoàn thành việc kiểm định chất lượng bởi tổ chức kiểm định độc lập trong nước.