Trang chủ / Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Mã ngành: 7810103

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân ngành Du lịch có đủ phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn sâu về Kinh tế Du lịch, có khả năng tổ chức, quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh, tổ chức kinh doanh, lựa chọn thị trường, quản trị… trong các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch, doanh nghiệp du lịch và dịch vụ du lịch. Đồng thời có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh Du lịch và sử dụng tốt công cụ tin học trong công việc.

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Trưởng khoa: TS. Vũ Đình Thụy

Ngày sinh: 26/12/1945

Nguyên Sỹ quan tham mưu, Tổng cục 2, Bộ Tổng Tham mưu

Nguyên Giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy Công ty Du lịch và thương mại Hà Nội

Cố vấn tham mưu chiến lược phát triển kinh tế Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

Phó Trưởng khoa: TS. Bùi Thị Nga

Ngày sinh: 24/09/1949

Nguyên Giám đốc, Công ty Du lịch dịch vụ hy vọng Hà Nội

Nguyên Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội

THẾ MẠNH CỦA KHOA

  • Trong quá trình đào tạo: Khoa có khách sạn riêng cho sinh viên vừa học vừa làm (có lương). Ngoài ra, sinh viên được tạo điều kiện vừa học, vừa làm tại các công ty lữ hành hướng dẫn du lịch, khách sạn, nhà hàng, các khu du lịch và trung tâm du lịch tại Hà Nội (được hưởng chế độ của doanh nghiệp).

  • Đội ngũ giảng viên giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học là các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ có trình độ và uy tín của Đại học Đại Nam và các trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội đảm nhiệm.
  • Khoa Du lịch tổ chức cho sinh viên đi khảo sát, thực tập tại các khu Du lịch, điểm Du lịch, các di sản thiên nhiên – văn hóa thế giới của Việt Nam và nước bạn.
  • Sinh viên tốt nghiệp ra trường được bố trí vào làm việc tại các công ty lữ hành, khách sạn và dịch vụ Du lịch là các cơ sở liên kết của Đại học Đại Nam.