Trang chủ / Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Trường Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018 

Mã trường: DDN

Chỉ tiêu : 1.530

TT NGÀNH MÃ NGÀNH CHỈ TIÊU
1 Quản trị kinh doanh 7340101 150
2 Tài chính ngân hàng 7340201 100
3 Kế toán 7340301 110
4 Quản trị du lịch và lữ hành 7810103 150
5 Luật kinh tế 7380107 150
6 Công nghệ thông tin 7480201 100
7 Kỹ thuật công trình xây dựng 7580201 70
8 Kiến trúc 7580102 50
9 Dược học 7720201 300
10 Điều dưỡng 7720301 200
11 Quan hệ công chúng 7320108 50
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 50
13 Ngôn ngữ Trung 7220204 50