Trang chủ / Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

TS. LƯƠNG CAO ĐÔNG

 • Hiệu trưởng
 • Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
 • (Nhiệm kỳ 2017-Nay)

MRS. CAO THỊ HÒA

 • Phó Hiệu trưởng
 • Trưởng phòng Tuyển sinh
 • (Nhiệm kỳ 2012-Nay)

PGS. TS. PHẠM VĂN NGUYỆN

 • Phó Hiệu trưởng
 • Trưởng Khoa Dược
 • (Nhiệm kỳ 2013-Nay)
ThS. NGUYỄN VIỆT ANH

 • Phó Hiệu trưởng
 • Trưởng phòng Khảo Thí & ĐBCL
 • (Nhiệm kỳ 2015-Nay)
TS. LÊ THỊ THANH HƯƠNG

 • Phó Hiệu trưởng
 • Trưởng Phòng Đào tạo
 • (Nhiệm kỳ 2017-Nay)
PGSTS. NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

 • Phó Hiệu trưởng
 • Trưởng Khoa Điều dưỡng
 • (Nhiệm kỳ 2016-Nay)